Milieuzorg


Beits- en spoelwater zijn chemische producten met zware metalen die niet in het riool geloosd mogen worden. Beitserij Midden Nederland heeft de beschikking over een beits- en spoelwaterreinigingsinstallatie waardoor het afvalproduct na reiniging milieuvriendelijk op het riool geloosd kan worden. De installatie voldoet aan de huidige strenge milieueisen. Wanneer u uw RVS product deskundig, professioneel en milieuvriendelijk wilt beitsen strekt het dus tot aanbeveling dit aan onze organisatie over te laten.